1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 11.09.2017

Organizace přednášek, seminářů a stáží


Milé studentky a studenti,

dovolte nám přivítat Vás na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze 6 - Střešovicích (KIN ÚVN).


Vaše výuka bude kromě našeho pracoviště probíhat i na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze 8 - Libni (KITN NNB).


KITN NNB:

- vstup do budovy je vchodem pro personál a mediky ve 2. patře

- šatny mediků jsou v 5. patře (dveře č. 502 a 504)

- klíč je u sekretářky (PhDr. Zachovalová) v 8. patře (místnost č. 807)

- přednášky probíhají v seminární místnosti v 6. patře

- stáže začínají u šaten mediků v 5. patře

- prosím nepoužívejte výtah

- první den stáže Vám bude zapůjčen empír, je nutné mít přezůvky a identifikační studentskou kartu


KIN ÚVN:

- přednášky probíhají ve výukovém centru ÚVN, pavilon F (posluchárny A, B, C a E) - viz mapka

- stáže a semináře probíhají přímo na KIN, pavilon E, vchod E7 (nutno zazvonit na sekretářku - Kamila Dušková)

- na stáže si prosím vezměte vlastní plášť, přezůvky a identifikační studentskou kartu