1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 17.01.2018

Organizace seminářů a stáží

 

Milé studentky a studenti,

dovolte nám přivítat Vás na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze 6 - Střešovicích (KIN ÚVN).


Vaše výuka bude probíhat ve výukovém centru ÚVN, pavilon F, posluchárna C. Praktická výuka bude probíhat na naší klinice (KIN ÚVN) - pavilon E, vchod E7 (nutno zazvonit na sekretariát)

- na stáže si vezmete plášť, přezůvky a identifikační studentskou kartu, dále fonendoskop a věci na psaní