1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 29.01.2016

Organizace seminářů a stáží

 

Milé studentky a studenti,

dovolte nám přivítat Vás na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze 6 - Střešovicích (KIN ÚVN).


Vaše výuka bude probíhat ve výukovém centru ÚVN, pavilon F, posluchárna C. Praktická výuka bude probíhat na naší klinice (KIN ÚVN) - pavilon E, vchod E7 (nutno zazvonit na sekretáře - Mgr. Kopal)

- na stáže si vezmete plášť, přezůvky a identifikační studentskou kartu