1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 12.02.2016

Semináře a stáže MIP I.

 

Milé studentky a studenti,

dovolte nám přivítat Vás na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze 6 - Střešovicích (KIN ÚVN).


Vaše teoretická výuka, dne 19. 2. 2016, bude probíhat ve výukovém centru ÚVN, pavilon F, vchod F2, posluchárna A.

Praktická výuka bude probíhat na naší klinice (KIN ÚVN)  a dále na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze 8 - Libni (KITN NNB).


KITN NNB:

- vstup do budovy je vchodem pro personál a mediky ve 2. patře

- šatny mediků jsou v 5. patře (dveře č. 502 a 504)

- klíč je u sekretářky (PhDr. Zachovalová) v 8. patře (místnost č. 807)

- stáže začínají u šaten mediků v 5. patře 

- prosím nepoužívejte výtah

- je nutné mít sebou plášť, přezůvky a identifikační studentskou kartu


KIN ÚVN:

- stáže probíhají přímo na KIN, pavilon E, vchod E7 (nutno zazvonit na sekretáře - Mgr. Kopal)

- na stáže si vezmete plášť, přezůvky a identifikační studentskou kartu