1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 25.05.2017

rozvrh 4003, 4004

 rozvrh pro kruhy 4003 a 4004     /file/100/rozvrh-155-226.xlsx

sarie 13.03.2017

Vysvětlivky k rozvrhu

Vysvětlivky: viz informace o výuce


NNB: 6. patro seminární místnost (Bulovka)

           5. patro - sraz před šatnou

KIN ÚVN: seminární místnost přímo na KIN (přízemí)

posluchárna A,C a E (pavilon F, ÚVN)

 

CAVE: velká vizita začíná na KIN přesně v 8.15 (ve čtvrtek viz rozvrh), je nutné aby jste dorazili v dostatečném předstihu.