1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 20.03.2017

Publikační činnost

 Přehled publikační aktivity pracovníků KIN

/file/96/prehled-publikaci-kin.docx

sarie 20.03.2017

Věda a výzkum


Věda a výzkum jsou nedílnou součástí činnosti kliniky. Pracovníci kliniky prezentují na odborných fórech a jsou autory řady odborných publikací. Na klinice jsou řešeny výzkumné projekty, které jsou zaměřeny především na studium imunitní odpovědi u významných infekčních i neinfekčních chorob. Součástí kliniky je výzkumná laboratoř, která je společným pracovištěm 1. LF UK a ÚVN. Výzkumný tým kliniky spolupracuje s tuzemskými a zahraničními institucemi a podílí se také na výchově vědeckých pracovníků v rámci studia biomedicíny na Univerzitě Karlově v Praze.


Přehled řešených grantů a projektů KIN

/file/95/prehled-projeku-a-grantu-kin.docx