1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 20.10.2015

Podmínky udělení zápočtu

Po ukončení třítýdenního bloku je potřeba získat zápočet.


Pro udělení zápočtu je požadováno:


- účast na přednáškách, seminářích a stážích (povolena jednodenní absence)

- prezentace kazuistiky přiděleného pacienta poslední den stáže (vzorová prezentace pro inspiraci přiložena)  /file/40/ukazkova-prezentace-pro-mediky.pdf

- odevzdání prezenční kartičky

- nezapomeňte si přinést index :-)