1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 29.01.2016

Podmínky k udělení zápočtu

 

Po ukončení týdenního bloku je potřeba získat zápočet.


Pro udělení zápočtu je požadováno:


- účast na přednáškách, seminářích a stážích (povolena jednodenní absence)

- odevzdání prezenční kartičky

- splnění zápočtového testu 

- nezapomeňte si přinést index :-)