1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 17.01.2018

Podmínky k udělení zápočtu

 

Po ukončení týdenního bloku je potřeba získat zápočet.


Pro udělení zápočtu je požadováno:


- účast na přednáškách, seminářích a stážích (povolena jednodenní absence)

- odevzdání prezenční kartičky

- prezentace pacienta poslední den stáže (ve skupinkách)

- nezapomeňte si přinést index :-)