1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 09.02.2016

zápočet MIP I.

 Pro udělení zápočtu je požadováno:


- účast na celodenním semináři a stážích

- odevzdání prezenční kartičky

- nezapomeňte si přinést index :-)