1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 27.09.2021

Úvod

Vítáme Vás na stránkách Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN.Výuka všech studentů probíhá jak na naší klinice (KIN ÚVN), tak i na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka (KITN NNB).


Klinika se podílí na pregraduální výuce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na klinice probíhá výuka velké části předmětu Infekční lékařství 4. ročníku magisterského oboru Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v českém i anglickém jazyce. Na klinice je dále vyučován předmět Intenzivní péče v infekčním lékařství pokračovacího magisterského studia oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Dále se klinika podílí na výuce postgraduálních studentů a to v oborové radě Fyziologie a patofyziologie člověka. Klinika rovněž zajišťuje postgraduální výuku v oboru Infekční lékařství pro lékaře před atestací z tohoto oboru nebo pro lékaře z jiných oborů, kteří stáž absolvují v rámci povinné praxe.


 

7


Foto z elektronového mikroskopu - viry čeledi Coronaviridae (mezi něž patří i MERS a SARS včetně SARS-CoV-2), foto S. ArientováVíce o klinické práci na našem pracovišti naleznete na stránkách Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2949&Itemid=1425&lang=cs