1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
sarie 11.09.2017

Organizace zkoušek

Zkoušky probíhají na obou pracovištích - jeden kruh na KIN a druhý kruh na KITN. 

Rozlosování kruhů probíhá vždy první výukový den.


Ke zkoušce je nutné se přihlásit přes SIS 1. LF UK.

Termíny zkoušek bývají vypisovány v pondělí a středu (KITN NNB) a ve středu a čtvrtek (KIN ÚVN).

Zkoušíme po celou dobu trvání zimního i letního semestru a během zkouškového období. Nemusíte se bát, že by termínů nebylo dostatek.

Zkouška je pouze teoretická (viz zkouškové otázky).

Nezapomeňte si přinést index :-)


Zkouškové otázky na akademicky rok 2017/2018 

/file/103/zkusebni-otazky-z-infekcniho-lekarstvi.docx